Výroba a kalkulace

Nabízíme Vám softwarový produkt, který je nasazen v různých výrobních odvětvích.

Pro koho je program určen?
Pro malé a střední firmy, zabývající se zakázkovou výrobou, sériovou výrobou nebo pro firmy s kombinovaným typem výroby. Produkt najde nejlepší využití ve výrobním procesu, ve kterém je na vstupu mnoho vstupního materiálu (surovin) a na výstupu předem stanovený sortiment výrobků, případně sortiment výrobků na výstupu je otevřený s možností individuálních změn ve výrobcích.

Program nalezne uplatnění v následujících oblastech činnosti firem:

 • vývoj produktů – vytvoření normové základny, zjednodušení vývoje dalších podobných produktů
 • nákup, zásobování – určování spotřeby materiálu a plánování nákupu materiálu
 • skladové hospodářství – optimalizace stavu zásob, zjednodušení vedení skladové evidence
 • obchod – evidence, realizace a sledování zakázky, přesné podchycení potřeb zákazníka, zjištění dostupnosti materiálu, možnost rezervace položek zakázky a materiálu, určení ceny a termínů plnění zakázky, přehledy a ceníky náhradních dílů
 • servis – přesné určení náhradního dílu (ND) pro výrobek, zjištění dostupnosti ND na skladě
 • manažerské účetnictví – kalkulace předběžná i výsledná
 • kontrola – zpětná evidence použitého materiálu pro realizaci konkrétní zakázky.

On-line propojení Výroby a kalkulace se skladovou agendou

Obr. On-line propojení Výroby a kalkulace se skladovou agendou

 

Co program nabízí?

 • Propojení se skladovou evidencí, resp. evidencí zakázek a objednávek programů MRP Účetnictví nebo MRP Daňová evidence z Vizuálního účetního systému.
 • automatické vytváření výdejek materiálu na zakázku – meziskladové přesuny
 • příjemky, výdejky hotových výrobků
 • sledování výroby, operativní zakázky
 • podchycení a přesná evidence nákladů na příslušnou zakázku
 • sledování a vyčíslení činnosti jednotlivých pracovníků – může sloužit jako podklad pro mzdové účetnictví
 • individuální nastavení režijních nákladů v kalkulačním vzorci pro každou zakázku
 • plně uživatelsky modifikovatelné tiskové sestavy – tvorba tiskových sestav šitých na míru pro potřeby každé firmy, možnost zadání doplňkových informací pomocí dialogových oken, které jsou součástí tiskové sestavy.

Souhrnná norma výrobku

Obr. Souhrnná norma výrobku

Program je koncipován maximálně variabilně, aby vyhovoval většině uživatelů. Jednoduchá struktura programu zabezpečí jeho rychlé zavedení do provozu. Práce s programem nevyžaduje časově náročné zaškolování obsluhy.

V případě provádění aktualizace je nutné, aby spolu s modulem Výroba a kalkulace byl aktualizován i modul Sklad.