MRP Vizuální účetní systém

Celý systém je sestaven z jednotlivých modulů nebo modulových seskupení - zákazník si tedy kupuje jen ty moduly, které ke své práci momentálně nezbytně potřebuje. S rostoucími potřebami firmy si pak může postupně dokupovat další. Tím se stal celý systém velice atraktivní nejen po kvalitativní, ale i po cenové stránce.

Velkou oblibu (a to nejen u účetních firem) si získaly konfigurace modulů v multiverzích, které umožňují jednoduchým způsobem evidovat a prohledávat agendy mnoho let zpětně nebo vést současně účetnictví až 9998 firmám. Moduly dodáváme i ve formě síťových verzí. Za velmi výhodné ceny je celý systém pravidelně aktualizován jak po stránce legislativní, tak i po stránce uživatelského komfortu a vývoje dalších funkcí. Účetní systém je pravidelně ověřován auditem. K nahlédnutí je aktuální auditorské ověření.

Nejen podnikatelé a živnostníci, ale i ekonomové a ředitelé firem, ocení analýzy hospodaření i v grafické podobě v animovaném 3D zobrazení (tyto analýzy jsou součástí Účetnictví, Daňové evidence, Skladu a Fakturace i v té nejzákladnější verzi), plánovat rozvoj firmy, výrobu nebo pouze vytvářet komfortní (uživatelsky modifikovatelné) tiskové výstupy.

Pro svou práci si můžete vybrat následující moduly:

Daňová evidence - Daňové evidence obsahuje moduly: Evidence příjmů a výdajů, Fakturace, Pokladní kniha, Bankovní výpisy.

Účetnictví - Daňové evidence obsahuje moduly: Účetní deník a výdajů, Fakturace, Pokladní kniha, Bankovní výpisy.

Sklad - Sklad  obsahuje moduly: Skladové karty, Skladové pohyby, Zakázky, Adresář dodavatelů/odběreatelů.

Fakturace - Fakturace obsahuje moduly: Přijaté, vydané faktury, Pokladní kniha, Bankovní výpisy, Příkazy k úhradě.

Mzdy - Jedná se o jeden z nejprodávanějších modulů.

Evidence majetku - Zabezpečuje sledování hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, drobného hmotného a nehmotného majetku.

Maloobchod - Chcete používat počítač jako registrační pokladnu? Pak si nainstalujte program Maloobchod. Spolupracuje s modulem Sklad.

Restaurace - Program je vhodný pro různé typy restauračních zařízení, bary, jídelny i zařízení nabízející donáškovou službu.

Evidence pošty - Program pro evidenci přijaté a odeslané pošty, tisk poštovní knihy a poštovních poukázek různých typů.

Kniha jízd - Kniha jízd umožňuje evidovat vozidla, řidiče a služební jízdy soukromými nebo firemními vozidly.

Výroba - Určen pro malé a střední firmy, zabývající se zakázkovou výrobou, sériovou výrobou nebo pro firmy s kombinovaným typem výroby.

ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÁ EVIDENCE, MZDOVÉ AGENDY, FAKTURACE, OBJEDNÁVKY, NABÍDKY, SKLAD, MALOOBCHODNÍ POKLADNY, RESTAURAČNÍ POKLADNY, ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE S ÚŘADY, ADRESY A KONTAKTY, CRM, EVIDENCE MAJETKU, EVIDENCE OBALÚ, DAŇ Z PŘÍJMÚ, DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY, SMLOUVY, BANKOVNÍ VÝPISY, PŘÍKAZY K ÚHRADĚ, EVIDENCE POŠTY, OPRAVY A REKLAMACE, GRAFICKÉ ANALÝZY, DAŇOVÉ OPTIMALIZACE