MRP K/S - on line ekonomický systém

_mrp_ks

 

Ucelený účetně-informační systém, který posouvá hranici dokonalosti a vytváří tak nové měřítko kvality v oblasti účetních systémů. MRP-K/S v sobě spojuje na jedné straně mohutný nástroj pracující s maximální precizností a spolehlivostí (díky použité technologii Klient/Server) a na druhé straně si udržuje jednoduchost a ladnost ovládání, flexibilitu k měnící se legislativě a intuici k rostoucím potřebám uživatelů.

Je určen firmám a podnikatelům, požadujícím na prvním místě spolehlivost a bezpečnost firemních dat. Tento účetní systém je možné provozovat jak v počítačové síti, tak i pouze na jednom počítači. Jedná se o chytrý a kreativní účetní systém, který Vám pomůže na daních odvést státu jenom to, co mu dle platných zákonů nezbytně patří. Automatizovaným systémem umožňuje provádět kontrolu spolehlivosti plátců DPH a jejich účtů.

POPIS SYSTÉMU

Daňová evidence - vedení evidence o příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně, pokladního deníku, bankovní knihy

Účetnictví - umožňuje vést účetnictví pro různé druhy organizací - podnikatelů, příspěvkových i neziskových organizací

Přijaté/vydané faktury - s výstupními sestavami jako např.: faktura (daňový doklad), faktura se zaúčtováním, předfaktura, zápočet faktur, atd.

Objednávky - přijaté/vydané objednávky s přímou návazností na rezervaci ve skladovém hospodářství

Adresář dodavatelů/odběratelů  - s možností vyhledávání např. podle názvu firmy, jména kontaktní osoby, IČO, DIČ, města, PSČ, poznámky k dané firmě apod.

CRM - neboli Customer Relationship Management umožňuje sledovat činnost ve firmě, přidělovat úkoly pracovníkům, apod.

Sklady - výstupní sestavy jako příjemka a výdejka, seznam pohybů, obraty podle druhů pohybů, karty, složené karty, inventury, ceníky, výrobní čísla apod.

Majetek - zabezpečuje sledování různých typů majetku. Umožňuje evidovat celou historii provedených daňových i účetních odpisů 

Maloobchod - jednotlivé klientské stanice je možné využívat jako maloobchodní pokladny s on-line napojením na modul skladového hospodářství.

Mzdy a personalistika - vedení mzdové i personální agendy pro prakticky neomezený počet zaměstnanců  apod.

Restaurace - umožňuje mít otevřeno současně více účtů, slučovat nebo rozdělovat jednotlivé účty, tisk objednávek jídel na zvláštní tiskárně v kuchyni apod.

Evidence obalů -modul, který podnikatelským subjektům pomůže splnit povinnosti vyplývající ze zákona č.477/2001 Sb.

Daň z příjmů PO a FO - dokáže ulehčit práci při přípravě daňových přiznání a umožní Vám vytisknout i příslušné formuláře.

Pomocné knihy -kniha zakázek s možnostmi vyhledávání podle různých kritérií, Kniha pokladny s možností vést více pokladen v různých měnách.

Smlouvy (přijaté/vystavené) - zcela nová agenda sloužící k evidenci přijatých a vystavených smluv.

Kniha bankovních výpisů - s návazností na internetbanking umožňuje efektivním způsobem vytvářet databázi bankovních výpisů,

Kniha příkazů k úhradě - dokáže vytvářet a tisknout jak jednoduché, tak i hromadné příkazy k úhradě.

Evidence pošty - program pro evidenci přijaté a odeslané pošty, tisk poštovní knihy, poštovních poukázek různých typů na laserových a inkoustových tiskárnách.

Opravy a reklamace - modul umožňující vedení evidence záručních a mimozáručních oprav.

Manažerské grafické analýzy - manažerské grafické analýzy v animovaném (3D) zobrazení ocení jej zejména firemní manažeři a ekonomové,

Daňové optimalizace - Modul, který Vám pomůže šetřit Vaše peníze!

Multiverze - Umožňuje přehledné vedení účetnictví mnoho let zpětně.

Údržba dat a Nastavení uživatelských práv k jednotlivým modulům - Nastavení přístupových práv

ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÁ EVIDENCE, MZDOVÉ AGENDY, FAKTURACE, OBJEDNÁVKY, NABÍDKY, SKLAD, MALOOBCHODNÍ POKLADNY, RESTAURAČNÍ POKLADNY, ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE S ÚŘADY, ADRESY A KONTAKTY, CRM, EVIDENCE MAJETKU, EVIDENCE OBALÚ, DAŇ Z PŘÍJMÚ, DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY, SMLOUVY, BANKOVNÍ VÝPISY, PŘÍKAZY K ÚHRADĚ, EVIDENCE POŠTY, OPRAVY A REKLAMACE, GRAFICKÉ ANALÝZY, DAŇOVÉ OPTIMALIZACE