Restaurace

Program je vhodný pro různé typy restauračních zařízení, bary, jídelny i zařízení nabízející donáškovou službu. Umožňuje propojení se skladovým hospodářstvím, ale může fungovat i samostatně. Tiskne účtenky, sumarizace, uzávěrky, přehledy o prodaných jídlech. Dokáže evidovat i platby platebními kartami nebo šeky (stravenkami).

MRP Restaurace: Hlavní okno

V síťové verzi dokáže připojit více pokladen. Má několik podmodulů, které jsou stručně popsány níže.

Objednávky

s grafickým zobrazením stolů, sledováním otevřených účtů s tiskem objednávek pro kuchyni, bar, …

Akce

s přípravou akcí jako jsou svatby, oslavy narozenin apod., vytvoření cenové nabídky pro zákazníka, výpočet nákladů a zisků, vytvoření výdejky surovin, normování,…

Nabídka

příprava a tisk jídelních a nápojových lístků (i s obrázky jídel) včetně uvedených alergenů, denní i týdenní jídelní lístky, …

Zákazníci

nastavení prodejních cen jednotlivým zákazníkům, tisk zákaznických věrnostních karet, sledování návštěvnosti i tržeb, statistika s podrobnými přehledy o prodeji za zadané období, výkonnost zaměstnanců,…

Receptury a kalkulace cen

na základě zadaných receptur jídel a cen jednotlivých surovin vám vypočte náklady na každou porci, odepisování surovin ze skladu na základě receptur.

 

MRP Restaurace: Oprava položky