PŘIJATÉ / VYDANÉ FAKTURY

s výstupními sestavami jako např.: faktura (daňový doklad), faktura se zaúčtováním, předfaktura, zápočet faktur, seznam faktur, dobropis, vrubopis, dodací list, upomínka, seznamy úhrad, pokladní doklady apod. Při výběru těchto výstupních sestav je možné ještě navíc použít různé filtry jako: časové rozlišení, rozlišení podle čísel faktur, čísel zakázek, čísel středisek. Řeší elektronickou fakturaci s digitálním podpisem PDF dokladů, INHOUSE a ISDOC formát, do faktur a předfaktur vkládá QR kódy s platebními údaji. S moduly faktur je možné provádět různé doplňkové funkce – využívat různé číselné řady, provádět opravy, kopie a storna faktur, exportovat výstupy do txt, dbf a xls souborů, exportovat údaje z přijatých faktur přímo do příkazů k úhradě, … U přijatých faktur kontroluje spolehlivost plátců DPH a jejich účtů.

Kliknutím na obrázek zavřete okno