OPRAVY A REKLAMACE

Modul umožňující vedení evidence záručních a mimozáručních oprav. Kromě základní evidence agenda umožňuje vést seznam souvisejících organizačních úkonů a seznam materiálu a prací. Stav zakázky lze uživatelským nastavením barevně rozlišit vzhledem k datu vyřízení zakázky. Materiál lze přebírat z přednastavených položek nebo skladových karet.
V modulu nastavení je možno přednastavit barevné schema seznamu servisních zakázek a dobu pro vyřizování záručních a mimozáručních oprav. Tato doba se potom připočítává k datu přijetí zakázky a přednastavuje datum pro vyřízení opravy. Zákazník je zakládán do evidence adres.

Kliknutím na obrázek zavřete okno