Mzdy a personalistika

Jedná se o jeden z nejprodávanějších modulů. Program umožňuje:

 • vedení mzdové i personální agendy pro prakticky neomezený počet zaměstnanců

 

 • začleňovat zaměstnance do středisek
 • při vystavování mezd a zakládání nové firmy vkládat jen minimální množství údajů
 • zadávat docházku, evidenční stav a pracovní výkony zaměstnanců
 • modifikaci stávajících daňových tabulek a vytváření nových daňových sazeb
 • definovat uživatelské srážky a příplatky (před zdaněním i po zdanění) s možností definice vlastních výpočetních výrazů
 • vypočítat a evidovat náhrady při pracovní neschopnosti
 • vypočítat a evidovat penzijní připojištění
 • vypočítat a evidovat soukromé životní pojištění
 • vypočítat a evidovat Hromadná oznámení zdravotním pojišťovnám
 • přehledné zobrazení postupu u komplikovanějších výpočtů (krácení smluvní mzdy a prémií, zdravotní pojištění, penzijní a životní pojištění)
 • výpočet hodnot exekucí dle složitých legislativních požadavků
 • vytisknout značně obsáhlé výstupní sestavy (výplatní lístky, výplatnice, výčetky platidel, sumarizace, výkazy pojistného, penzijní připojištění, soukromé životní pojištění, mzdové seznamy, platební příkazy, roční mzdové listy, náhrady při pracovní neschopnosti, žádost na chybějící měsíční daňový bonus, potvrzení o zdanitelných příjmech, roční vyúčtování daně z příjmů za zaměstnance i za firmu, údaje zaměstnance z personalistiky, potvrzení o zaměstnání (zápočtový list), docházku, pracovní výkony)

 

 • veškeré výstupy, kromě běžného tisku, uložit i do PDF a přímo odesílat e-mailem nebo exportovat v datové podobě pro tabulkové kalkulátory
 • vést vlastní agendu platebních příkazů včetně výstupů pro elektronické bankovnictví – homebanking
 • export dat pro Informační systém o průměrném výdělku – ISPV
 • zpracování platů pro nepodnikatelské organizace včetně exportu dat pro Informační systém o platu – ISP
 • export dat pro zaúčtování ve všech MRP účetních systémech nebo přehledné sestavy pro zaúčtování v jiných systémech.
 • vyúčtování srážkové daně a záloh včetně exportu dat pro elektronické podání – EPO
 • ve spolupráci s MRP Manažerem elektronických podání umožňuje zasílání veškerých dostupných formulářů ČSSZ – ELDP, přihlášky k nemocenskému, měsíční přehled, přílohy žádostí o dávky
 • pracovat na více stanicích v počítačové síti (v síťové verzi programu)
 • vedení až 9999 firem v multiverzi programu