MZDY A PERSONALISTIKA

Kliknutím na obrázek zavřete okno

Kliknutím na obrázek zavřete okno

Mezi hlavní výhody modulu patří to, že umožňuje:

 • vedení mzdové i personální agendy pro prakticky neomezený počet zaměstnanců
 • začleňovat zaměstnance do libovolného počtu středisek
 • zadávat docházku, evidenční stav a pracovní výkony zaměstnanců
 • definovat uživatelské mzdové položky a jejich výrazy pro výpočet mzdy
 • vypočítat a evidovat náhrady při pracovní neschopnosti
 • vypočítat a evidovat penzijní připojištění
 • vypočítat a evidovat soukromé životní pojištění
 • vypočítat exekuce
 • pracovat s evidenčními listy důchodového pojištění a vytvářet data pro jejich elektronický přenos
 • pracovat s přihláškami k nemocenskému pojištění a vytvářet data pro jejich elektronický přenos
 • vytisknout značně obsáhlé výstupní sestavy (výplatní lístky, výplatnice, výčetky platidel, sumarizace, výkazy pojistného, penzijní připojištění, soukromé životní pojištění, mzdové seznamy, platební příkazy, roční mzdové listy, náhrady při pracovní neschopnosti, žádost na chybějící měsíční daňový bonus, potvrzení o zdanitelných příjmech, roční vyúčtování daně z příjmů za zaměstnance i za firmu, údaje zaměstnance z personalistiky, potvrzení o zaměstnání (zápočtový list), docházku, pracovní výkony)
 • zaúčtování vystavených mezd do účetnictví
 • provádět elektronické spojení s bankou - homebanking
 • export pro statistiky ISPV