Maloobchod

Chcete používat počítač jako registrační pokladnu? Pak si nainstalujte program Maloobchod.
Spolupracuje s modulem Sklad. Modul Sklad je obsažen v programech Daňová evidence se skladem, Účetnictví se skladem, Sklad a také v kompletech MRP-Silver a MRP-Gold.

Maloobchod dokáže importovat údaje skladových karet dle výběru a zpětně exportovat do skladu prodané položky. Tím umožňuje přesně evidovat pohyb na skladě systémem off-line nebo i on-line (kde podmínkou správné komunikace je síťová verze modulu Sklad). Program tiskne sumarizace, uzávěrky. Program obsahuje řadu tiskových sestav – přehledy prodaného zboží podle různých kritérií, hodinovou zprávu, prodeje dle prodavačů, přehled plateb kartou, vklady a výběry, a další…

Obr. Maloobchod se zapnutou podporou dotykového ovládání

Maloobchod obsahuje tyto základní podmoduly:

Pokladna

Modul je určen k vytváření a tisku paragonů. Je možné vybrat z řady předloh paragonů rozličných šíří – od úzkých paragonů pro jehličkové a termosublimační tiskárny až po široké paragony formátu A4. Uživatelé si předlohy mohou v programu přímo upravit. Při vytváření paragonu je možné zadávat různé slevy a přirážky. Je možné mít více rozpracovaných paragonů. Platby kartou jsou podporovány. Program podporuje proměnné čárové kódy – využitelné zejména pro načtení ceny váženého zboží – např. z masného úseku, lahůdek, …

V modulu Pokladna je možné vyhledávat v seznamu zboží podle různých kritérií – podle názvu zboží, ceny, čísla skladové karty, kódu zboží, EAN kódu.

Rozpracované doklady

Obsahuje seznam rozpracovaných paragonů, umožňuje převzít rozpracované paragony zpět do modulu Pokladna a v něm paragon dokončit. Rozpracované paragony je možné filtrovat podle prodavačů.

Archiv dokladů

Archiv dokladů obsahuje seznam vystavených paragonů. Můžete jej využít např.:

  • k vyhledání paragonu pro účely reklamace
  • k stornování paragonu (pokud ještě neprošel uzávěrkou)
  • k tisku kopie paragonu
  • k tisku vybrané uzávěrky

Prodavači

Slouží k přidávání, mazání v seznamu prodavačů a hlavně k podrobnému nastavování oprávnění jednotlivých prodavačů. Každý prodavač může mít přednastavený jiný sklad.

Hotovost

Umožňuje zadávat vklady a výběry hotovosti. Zobrazuje aktuální stav pokladny. Umožňuje tisk příjmového dokladu, výdajového dokladu a seznamu vkladů a výběrů.

Obr. Maloobchod s vypnutou podporou dotykového ovládání

Obr. Jedna z mnoha variant propojení MRP Maloobchodu s dalšími účetními agendami MRP