KNIHA PŘÍKAZŮ K PHRADĚ

Dokáže vytvářet a tisknout jak jednoduché, tak i hromadné příkazy k úhradě. Tyto příkazy je možné připravit přímým zadáváním dat nebo exportem z jiných modulů (např. z Knihy přijatých faktur). Vytvořené příkazy ponechává v archivu pro případnou pozdější kontrolu. Podporuje různé Homebankingové formáty (ABO, BEST KB, CITIBANK Internet, …). Přímo spolupracuje taktéž i s produkty přímého bankovnictví jako je například Přímý kanál Komerční banky.

Kliknutím na obrázek zavřete okno