Kniha jízd

Kniha jízd umožňuje evidovat vozidla, řidiče a služební jízdy soukromými nebo firemními vozidly.

Eviduje ceny pohonných hmot a cestovní náhrady. Obsahuje i generátor jízd, který je schopen rekonstruovat knihu jízd ze zadaných podkladů, kterými jsou nejčastější cíle cest, kniha tankování a případné skutečně pořízené zápisy. Dále obsahuje evidenci údržby vozidel, umožňuje používat motohodiny a spotřebu na motohodiny, … Tiskne také cestovní příkazy a vyúčtování pracovních cest v tuzemské i zahraniční měně.