Základní verze Fakturace obsahuje následující moduly:

Přijaté/vydané faktury

Faktury

Umožňuje sledování odběratelských a dodavatelských faktur, DPH, vystavování faktur, storna a penalizačních faktur, dodacích listů, příkazů k úhradě pro banku, sledování doby splatnosti faktur a vystavování předfaktur, evidenci dodavatelů a odběratelů, prohledávání podle různých kritérií, apod. Umožňuje kontrolu spolehlivosti plátců DPH a jejich účtů. Má uživatelsky modif. výstupní sestavy. Výstupy dokáže exportovat i do jiných windows aplikací (podporuje formáty XLS, DBF, TXT, HTML). Umožňuje realizovat homebanking a podporuje obchodování po Internetu – dokáže e-mailem rozesílat objednávky, faktury a proformafaktury.


Pokladní knihaPokladní kniha

Modul Pokladní kniha umožňuje vedení více pokladen v různých měnách a evidenci příjmových a výdajových pokladních dokladů, jejich přidávání, opravu, mazání, prohlížení, a vyhledávání v nich. Jednotlivé doklady umožňuje zaúčtovat do deníku, nebo vytisknout. Seřazení zápisů v Pokladní knize je možné uživatelsky nastavit podle zvolených kritérií.


 Bankovní výpisyBankovní výpisy

s návazností na internetbanking umožňují efektivním způsobem vytvářet databázi bankovních výpisů, importovaných z elektronického bankovnictví. Stažené výpisy dokáže poloautomatickým způsobem spárovat s účetním deníkem a knihou faktur. Jejich přednosti se projeví zejména při zpracování velkého množství údajů. Podporuje formáty ABO, BEST KB/M-BEST, CITIBANK Internet, GE Capital a další. Dokáže zpětně vytvářet a tisknout bankovní výpisy získané pouze v elektronické formě.


Příkazy k úhraděPříkazy k úhradě

dokáží vytvářet a tisknout jak jednoduché, tak i hromadné příkazy k úhradě. Tyto příkazy je možné připravit přímým zadáváním dat nebo exportem z jiných modulů (např. z Knihy přijatých faktur). Vytvořené příkazy ponechává v archivu pro další případnou kontrolu. Podporuje různé internetbankingové formáty (ABO, BEST KB, CITIBANK Internet, …).


ObjednávkyObjednávky

Modul Objednávky umožňuje vést evidenci Přijatých/vydaných objednávek s přímou návazností na rezervaci ve skladovém hospodářství s možností přebírání zadaných údajů přímo do modulu Fakturace nebo do modulu Skladu. Možnost částečného vykrytí objednávky. Import objednávky elektronickou cestou v textovém formátu (tzv. „inhouse“ formát). Možnost definice smluvní ceny nebo stanovení ceny až v okamžiku vykrytí.


ZakázkyZakázky

Kniha zakázek umožňuje evidenci a zpracování dat týkajících se jednoho projektu, s možnostmi vyhledávání podle různých kritérií. Program umožňuje vystavovat faktury na základě evidovaných zakázek a rozúčtovat náklady na jednotlivé zakázky.


Adresář dodavatelů/odběratelůAdresář dodavatelů/odběratelů

S modulem adres spolupracují ostatní moduly, ve kterých se pracuje s adresami zákazníků nebo dodavatelů.
Umožňuje vyhledávat podle názvu firmy, jména kontaktní osoby, IČ, DIČ, města, PSČ, poznámky k dané firmě, apod. Také je možné ve výstupech tisknout seznamy adres podle různých filtrů, tisknout adresy na obálky nebo na samolepící štítky různých formátů. Adresář umožňuje třídit adresy podle typu s možností dalšího členění. Dokáže kontrolovat spolehlivost plátců DPH a jejich bankovních účtů.


Manažerské grafické analýzyAnalýzy

Manažerské grafické analýzy v animovaném (3D) zobrazení ocení jej zejména firemní manažeři a ekonomové, protože dokáží v přehledné grafické formě analyzovat situaci ve firmě nejen za jednotlivé dny, ale až několik let zpětně. Kromě běžně žádaných analýz, jako jsou porovnání výnosů a nákladů, HV, cash flow, vývoj stavů vybraných účtů apod., umožňuje uživatelům programu nadefinovat si přímo vlastní grafy s vlastními vazbami mezi jednotlivými účty.


Výše uvedené moduly obsahuje základní, tedy nejlevnější, verze Daňové evidence.
Kromě základní verze nabízíme i Daňovou evidenci rozšířenou o následující moduly:

MultiverzeMultiverze

Velkou oblibu (a to nejen u účetních firem) si získaly konfigurace v multiverzích, které umožňují jednoduchým způsobem evidovat a prohledávat agendy mnoho let zpětně nebo vést agendu až 9998 firmám na jednom počítači.

Síťová verze

Umožňuje pracovat na více stanicích v počítačové síti. Rozšíření o síť je cenově výhodné, protože se neplatí za každou stanici v síti.