Manažer elektronických podání je program pro vyplňování, tisk a podání formulářů úřadům přes internet. Program umožňuje převzít údaje formulářů přímo z vašeho účetního programu. Program umožňuje podávat formuláře přes datové schránky (bez zařizování certifikátu a bez registrace na úřadech) nebo přímo do systémů daňové a sociální správy pomocí certifikátu pro vytvoření elektronického podpisu. Pro snadné rozběhnutí elektronického podávání jsme pro vás připravili krátký popis všech potřebných úkonů. Pokud potřebujete poradit, nebojte se zavolat na náši linku pomoci 385 345 210. Připravujeme elektronické podání měsičních hlášení pro zdravotní pojišťovny.

Kliknutím na obrázek zavřete okno

 Co můžete podávat ?

 • Přiznání k DPH
 • Souhrnné hlášení k DPH
 • Výpis z evidence pro daňové účely podle §92a zákona o DPH (stavební práce)
 • Žádost o chybějící měsíční daňový bonus (vrácení daňového bonusu)
 • Měsiční Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření (druhý pilíř)
 • Přehled o výši pojistného (PVPOJ)
 • Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI)
 • Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP)
 • Oznámení o nástupu / skončení zaměstnání (ONZ)
 • Přihlášky zaměstnanců k nem. pojištění (PRIHL)
 • Podání obecných PDF dokumentů přes datové schránky

Co program umí ?

 • Načtení formulářů z většiny účetních programů na trhu
 • Ruční vyplňování nebo úprava načtených formulářů
 • Kontrola vyplněných údajů před podáním
 • Tisk formulářů pro papírovou archivaci
 • Přehledný archiv podaných formulářů
 • Podání za neomezený počet firem
 • nevěříte, stáhněte si ukázkovou verzi...

Proč elektronické podání ?

 • Podání je stejně snadné jako odeslání obyčejného emailu
 • Formuláře posíláte kdykoliv, nejste vázáni na pracovní dobu úřadu
 • Už žádné složité nastavování tiskáren při tisku do tiskopisu
 • Výsledky zpracování dostanete za pár vteřin
 • V případě zamítnutí můžete formulář hned opravit a podat znova

Spolupráce s účetními programy

Manažer elektronických podání umožnuje načíst formuláře vytvořené ve vašem účetním programu. Nemusí to být účetní program od naší firmy, ale jsou skvělé, rozhodně se podívejte.

Váš účetní program musí umět uložit formulář do souboru ve formátu, který požaduje příslušný úřad (např. pro Přiznání k DPH určuje formát Daňová správa). Tomuto souboru se říká Datová věta nebo XML soubor. Některé z účetních programů od jiných dodavatelů podporují export formulářů pro elektronické podání (u našich programů je to samozřejmostí). Načtení formuláře z vašeho účetního programu můžete vyzkoušet na ukázkové verzi, která je volně ke stažení. Pokud váš účetní program neumí vyexportovat formuláře, můžete je vyplnit přímo v Manažeru elektronických podání. Program samozřejmě přímo spolupracuje se všemi účetními a mzdovými programy od naší firmy.
 

Vyplňování formulářů

Program umožňuje vyplňovat formuláře nebo upravovat formuláře načtené z účetního programu. Vyplňování oceníte při opravě chyb nebo pokud váš účetní program neumožňuje export některého formuláře. Při vyplňování vypadají formuláře stejně jako na papíře, nemusíte se bát, že se v jejich elektronické podobě nevyznáte. Ke každé kolonce jsou zobrazovány podrobné pokyny pro vyplnění. Automatická kontrola umožňuje jednoduše najít a opravit špatně vyplněné údaje ještě před odesláním. Program nemá problém ani s podáním, které obsahuje několik set formulářů najednou (třeba při podání Evidenčních listů za zaměstnance).

Tisk formulářů

Program umožňuje vytisknout formuláře pro papírovou archivaci. Oproti tisku z účetního programu máte jistotu, že vytisknete formulář přesně tak jak byl odeslán úřadu. V případě opravy formuláře v Manažeru el. podání nemusíte změny přepisovat zpět do účetního programu jenom kvůli tisku. Funkce tisku také umožňuje jednoduché barevné úpravy. Nebudete mít jinak časté problémy při tisku barevného formuláře na černobílé tiskárně. Na tiskárnách které to umožňují, můžete použít oboustranný tisk.

 

Archiv formulářů

Formuláře jsou v programu zařazeny do kategorií podle stavu ve kterém se právě nacházejí. Všechny nově vyplněné nebo načtené formuláře jsou zařazeny v kategorii Rozpracované a zůstávají zde přes odeslání až po dokončení zpracování na úřadě. Jakmile je formulář přijat úřadem, přesunete jej do Archivu. Případné neúspěšné podání můžete smazat do Koše. Takto si budete udržovat "čistý stůl" a v rozpracovaných budete mít jen formuláře, které potřebují vaši pozornost. Formuláře v archivu jsou automaticky řazeny podle firmy a roku podání. Tento způsob archivace oceníte hlavně v případě, že podáváte za více firem. Pozdější dohledání odeslaného formuláře je pak velmi snadné. Program má také funkce pro export a import archivu, které umožňují zálohování nebo přenesení celého archivu na jiný počítač.

Kliknutím na obrázek zavřete okno

Uživatelské účty

Uživatelské účty jsou určeny pro práci více účetních nebo pro odesílání formulářů za více firem. Každý účet má samostatný podpisový certifikát. Pokud zastupujete více firem a pro každou máte jiný podpisový certifikát může každý účet obsahovat nastavení pro jednu z nich. Při práci s programem lze mezi uživatelskýmí účty (firmami) jednoduše přepínat. Přistup k účtu může být chráněn heslem.

 

Aktualizace

Protože úřady formuláře neustále mění nebo vydávají nějaké nové (v tomto se oproti papíru bohužel nic nezlepšilo) umožňuje program snadnou aktualizaci přes internet. Stažením a instalací nové verze vás provede jednoduchý průvodce kterého spustíte přímo z programu (menu Udržba -> Aktualizace programu). Aktualizace je snadná, lehce ji zvládnete, určitě nebudete potřebovat žádného "odborníka" na počítače.

ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÁ EVIDENCE, MZDOVÉ AGENDY, FAKTURACE, OBJEDNÁVKY, NABÍDKY, SKLAD, MALOOBCHODNÍ POKLADNY, RESTAURAČNÍ POKLADNY, ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE S ÚŘADY, ADRESY A KONTAKTY, CRM, EVIDENCE MAJETKU, EVIDENCE OBALÚ, DAŇ Z PŘÍJMÚ, DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY, SMLOUVY, BANKOVNÍ VÝPISY, PŘÍKAZY K ÚHRADĚ, EVIDENCE POŠTY, OPRAVY A REKLAMACE, GRAFICKÉ ANALÝZY, DAŇOVÉ OPTIMALIZACE