Manažer elektronických podání je program pro vyplňování, tisk a podání formulářů úřadům přes internet. Program umožňuje převzít údaje formulářů přímo z vašeho účetního programu. Program umožňuje podávat formuláře přes datové schránky (bez zařizování certifikátu a bez registrace na úřadech) nebo přímo do systémů daňové a sociální správy pomocí certifikátu pro vytvoření elektronického podpisu. Pro snadné rozběhnutí elektronického podávání jsme pro vás připravili krátký popis všech potřebných úkonů.

ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÁ EVIDENCE, MZDOVÉ AGENDY, FAKTURACE, OBJEDNÁVKY, NABÍDKY, SKLAD, MALOOBCHODNÍ POKLADNY, RESTAURAČNÍ POKLADNY, ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE S ÚŘADY, ADRESY A KONTAKTY, CRM, EVIDENCE MAJETKU, EVIDENCE OBALÚ, DAŇ Z PŘÍJMÚ, DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY, SMLOUVY, BANKOVNÍ VÝPISY, PŘÍKAZY K ÚHRADĚ, EVIDENCE POŠTY, OPRAVY A REKLAMACE, GRAFICKÉ ANALÝZY, DAŇOVÉ OPTIMALIZACE