DAŇ Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB

Dokáže ulehčit práci při přípravě daňových přiznání a umožní Vám vytisknout i příslušné formuláře. Modul obsahuje každoročně aktualizované formuláře daně z příjmů právnických osob, fyzických osob typu „B“ a roční přehledy osob samostatně výdělečně činných pro VZP a Správu sociálního zabezpečení. Daňové formuláře jsou doprovázeny kontextovou nápovědou, která ke každé kolonce formuláře daňového přiznání zobrazí příslušnou část dokumentu „Pokyny k vyplnění přiznání“, vydaného Ministerstvem financí. Vyplněné formuláře jsou v programu archivovány, identifikační údaje lze pak použít pro předvyplnění formulářů v dalším období.

Kliknutím na obrázek zavřete okno